Risk del 1

Riskutbildning - del 1

 


Nästa kurs: Sunne


Tisdag 16.e Juli


Nästa kurs: Hagfors

Under planering...


Anmälan tel: 070-2623008


Riskettan är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (del 2 är halkbanan).

Under riskettan får du lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken.


Kursens längd är 3 timmar

Giltighetstiden är 5 år

 

Kostnad 1000:-


Efter riskettan ska du känna till:


  • Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet
  • Omfattning
  • Risker
  • Konsekvenser
  • Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig)
  • Undvikande (både själv och att hindra andra)
  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken
  • Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre)
  • Hur passagerare, mobiltelefonprat stress med mera påverkar dig som förare
  • Hur beteende och attityder påverkar trafiken

 

Kursen hålls i trafikskolans lokaler.