Intensiv

IntensivutbildningFör att du ska kunna tillgodogöra dig den komprimerade undervisning som en intensivkurs innebär krävs att du har förkunskaper. Vi vill att du redan är säker i din hantering av bilen, dvs. att växling, styrning, backning, uppsiktsrutiner mm redan är färdigövade. Det är nämligen först då som du har en chans att bli färdig på en intensivkurs.


Första lektionen kör du en testlektion för att vi ska kunna avgöra att du har tillräckliga förkunskaper. Skulle du inte ha det finns möjligheten att öka antal vanliga lektioner innan du börjar intensivkursen.


Intensivkursen varar normalt under två veckor då du får räkna med att ta ledigt från ditt eventuella arbete. Du kommer då att kunna köra varje dag. När du inte kör är du på skolan och studerar teori.Vi ordnar med bokning av halkbana samt teori och förarprov på Trafikverket.


Vissa elever behöver ju inte köra intensivt under två veckor. Självklart kan vi göra en individuell anpassning av storleken på kursen till det behov som finns.
Din utbildning följer Trafikverkets kursplan i form av den utförliga UNDERVIS-

NINGSPLAN som finns tillgänglig på trafikskolan, vari de pedagogiska rikt-

linjerna är redovisade. Nedan följer en kortfattad beskrivning av innehållet.


GRUNDERNA inleder naturligtvis utbildningen. Du kommer att få börja med

att lära dig att kontrollera din egen bil, först därefter kommer du att få lära

dig att ta hänsyn till din omgivning.  När du lärt dig att starta, stanna, kryp-

köra,  växla,  manövrera i  lutning  och backa  med  kontroll  och mjukhet är

det emellertid dags att gå vidare.


ENKLARE TRAFIKSITUATIONER är den självklara fortsättningen på din

utbildning. Du kommer att få lära dig uppsiktsrutiner, hastighets-, växel-

och placeringsval. Du ska även börja att ta in vad de övriga trafikanterna gör. 


STADSTRAFIKEN som är nästa moment i utbildningen innebär du ska lära

dig att hantera en mer komplicerad trafikmiljö. Du ska nu tillämpa de regler

du lärt dig i teoriboken, t.ex. högerregeln. Du ska hålla ordning på cykelbanor

och gångtrafik och du ska orientera dig efter skyltar. Du måste köra avvakt-

ande och vara observant på allt som kan hända i stadstrafiken. En del gator

är enbart för bussar, andra är enkelriktade och några kan du inte alls köra

in på.


LANDSVÄG är den naturliga fortsättningen på din utbildning.

I dessa områden ska du  lära dig  att kontrollera bilen i höga hastigheter,

t.ex. vid av- och påfarter. Omkörningar, vända och vänstersvängar

på landsväg är också något som du ska träna på.


SJÄLVSTÄNDIG KÖRNING är det avslutande moment som du ska lära dig att

behärska.  Du ska lära dig att klara av en varierad körning helt på egen hand.

I en uppkörningssituation får du självständiga uppgifter, t.ex. att köra mot

olika mål, vända eller parkera. Du ska klara av detta utan någon som helst

assistans. Vår målsättning är naturligtvis att du ska uppnå Trafikverkets krav-

nivå gällande vad en säker bilförare ska klara av.  Du kommer att känna

hur självförtroendet gradvis växer och att du successivt blir lugnare och allt

mer behärskad även i de stressigaste situationer. Vi bygger upp dina färdig-

heter från grunden och steg för steg uppnår du den självständighet som är

nödvändig för att du ska klara dig på körprovet.


De elever som har möjlighet att öva hemma ska utnyttja denna möjlighet

till mängdträning och på så vis sänka kostnaden för utbildningen i trafik-

skolan. Tänk på att även privatläraren/handledaren är välkommen att följa med på

trafikskolelektionerna.  Om privatläraren/handledaren följer med och ser var trafikskolan och Trafikverket har lagt ribban för dina färdigheter så ökar möjligheterna betydligt för en effektiv träning hemma.
Att börja din intensivutbildning under hösten är det bästa alternativet. Då finns det lediga tider på trafikskolan, halkbanan och du  behöver inte köa för körprovet.

 

Att köra under den mörka, hala tiden är inget annat än träning inför det verkliga livet som körkortsinnehavare.

Du behöver inte mer lektioner än om du kör under sommaren. Det är en vinn vinn situation.