Intensiv

Intensivutbildning

Ny kurs startar varje måndag året runt!


Att börja din intensivutbildning under hösten är det bästa alternativet. Då finns det lediga tider på trafikskolan, halkbanan och du  behöver inte köa för körprovet.

 

Att köra under den mörka, hala tiden är inget annat än träning inför det verkliga livet som körkortsinnehavare.

Du behöver inte mer lektioner än om du kör under sommaren. Det är en vinn vinn situation.För att du ska kunna tillgodogöra dig den komprimerade undervisning som en intensivkurs på 2 veckor innebär krävs att du har förkunskaper.

Du bör kunna hantera bilen rutinmässigt, vilket innebär att du utan eftertanke skall kunna gasa, bromsa, styra, växla, titta.

Det är nämligen först då som du har en chans att bli färdig på en intensivkurs under den korta perioden.


En intensivkurs går också att lägga upp under flera veckor självklart.Intensivkursen varar normalt under två veckor då du får räkna med att ta ledigt från ditt eventuella arbete.

Du kommer då att kunna köra varje dag.

När du inte kör är du på skolan och studerar teori & är med på muntliga genomgångar & teorilektioner.

Vi ordnar med bokning av halkbana samt teori och förarprov på Trafikverket.