Intensiv

Intensivutbildning


Att börja din intensivutbildning under hösten är det bästa alternativet. Då finns det lediga tider på trafikskolan, halkbanan och du  behöver inte köa för körprovet.

 

Att köra under den mörka, hala tiden är inget annat än träning inför det verkliga livet som körkortsinnehavare.

Du behöver inte mer lektioner än om du kör under sommaren. Det är en vinn vinn situation.För att du ska kunna tillgodogöra dig den komprimerade undervisning som en intensivkurs innebär krävs att du har förkunskaper.

Vi vill att du redan är säker i din hantering av bilen, dvs. att växling, styrning, backning, uppsiktsrutiner mm redan är färdigövade.

Det är nämligen först då som du har en chans att bli färdig på en intensivkurs.


Första lektionen kör du en testlektion för att vi ska kunna avgöra att du har tillräckliga förkunskaper. Skulle du inte ha det finns möjligheten att öka antal vanliga lektioner innan du börjar intensivkursen.


Intensivkursen varar normalt under två veckor då du får räkna med att ta ledigt från ditt eventuella arbete.

Du kommer då att kunna köra varje dag.

När du inte kör är du på skolan och studerar teori.

Vi ordnar med bokning av halkbana samt teori och förarprov på Trafikverket.


Vissa elever behöver ju inte köra intensivt under två veckor. Självklart kan vi göra en individuell anpassning av storleken på kursen till det behov som finns.