BE - tungt släp


Körkortsklass B96/BE

Manövrering, fordon och miljö


Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven skall lära sig att manövrera fordonen och göra detta på ett säkert och miljövänligt sätt anpassat till fordonens längd, bredd, höjd, vikt och last.


Samtidigt skall eleven utveckla en realistisk uppfattning om sin egen förmåga att göra detta.


I detta ingår att eleven skall lära sig fordonens konstruktion, funktion, olika skyddssystem och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan.


Dessutom skall eleven utveckla sin förmåga att reflektera över händelser under utbildningen och därigenom öka sin förmåga att ta till sig intryck och erfarenheter som kan bidra till en ökad värdering av säker körning.


Körning i olika trafikmiljöer


Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till att utveckla elevens förmåga att köra fordonen på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika förhållanden.


Momentet syftar också till att utveckla elevens förmåga att vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana säkerhetsmarginaler att han eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer.


I detta ingår att eleven skall anpassa sin körning som t.ex. hastighet och placering, utifrån de omständigheter som råder.


Momentet syftar dessutom till att ge kunskap om och förståelse för varför trafikregler finns och hur de skall följas.


Ett annat syfte är att minska konsekvenserna efter en trafikolycka genom att förmedla kunskap om första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka.


Resande med bil och tillkopplat släpfordon i speciella sammanhang


Momentet resande med bil och tillkopplat släpfordon i speciella sammanhang syftar till att ge eleven kunskap om betydelsen av att planera sitt resande med avseende på t.ex. vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en resa skall genomföras.


Kunskapen skall kunna användas för att resa så miljövänligt som möjligt samtidigt som resande under riskfyllda förhållanden som tät trafik, halt väglag, dåligt väder etc., undviks.


Dessutom syftar momentet till att förmedla kunskap som visar att körning under påverkan av alkohol, trötthet etc., ökar olycks- och skaderisken och därför inte är förenligt med god bilkörning.Vägen till BE


Körkortstillstånd


Ansök om körkortstillstånd för behörighet BE. Blanketter beställs hos transportstyrelsen.

Dom kommer förtryckta att skickas till din bokföringsadress.

Ansökan och hälsodeklarationen skall vara ifyllda och undertecknade. Även ett syntest som inte är äldre än två månader skall skickas med. Avgiften på 220 Kr måste betalas för att dom skall påbörja processen för din ansökan.


TEORI


Teoriutbildningen kan ske på olika sätt. Har du redan körkort kan du studera på egen hand och då gör du dina testskrivningar hos oss eller hemma på distans.

Om du vill kan du självklart gå hela teorikursen hos oss och du får då en djupare förståelse för alla olika moment och de risker som finns i trafiken. När du är godkänd på dina skrivningar bokar vi en tid åt dig för teoriprovet på Vägverket. Du kan naturligtvis plugga helt själv och beställa tid för provet själv också om du hellre vill det.


Skerhetskontroll och funktionsbeskrivning


Du kommer att tillsammans med din lärare gå igenom de olika momenten, vilka även kommer på uppkörningen. Du kommer också få en separat ”kom-ihåg-lista” som beskriver detta moment kortfattat, denna är bra att Du lär dig utantill, då du inte får använda lappen vid uppkörningen.


PRAKTIK


Praktikdelen består av manöverbana och körning i trafik.


Manöverträning

Du skall kunna hantera släpet på mindre ytor, här tittar man bland annat på backning rakt och runt hörn. De ”banor” som används och som även kommer på uppkörningen hittar du i din BE-bok samt på www.korkortsportalen.se


Körning i trafiken

Trots att Du har redan har körkort för bil behöver vi kontrollera att körning i trafiken fungerar enligt reglerna. Trots allt kommer det nya regler hela tiden samt att man lätt tappar lite av ”hur man egentligen skall göra”, speciellt om man haft körkort en längre tid.


TEORIPROV/ UPPKÖRNING


Körkortsteorin för behörighet BE utgörs av teorin för det vanliga B-körkortet PLUS en speciell del om att köra med släpvagn, fordonskännedom, last etc. Böcker finns att köpa i receptionen.

När du börjat med testskrivningarna, meddelar du oss så hjälper vi dig att boka ett kunskapsprov och körprov hos trafikverket. Så snart du är klar med grundmomenten i din körutbildning och vi kan se ungefär hur mycket du har kvar, bokar vi en uppkörning till dig.

Senast en vecka innan uppkörningen skall du vara godkänd på samtliga moment, annars flyttar vi fram uppkörningen så att vi får in de lektioner som krävs.


Uppkörningen inkluderar- säkerhetskontroll/funktionsbeskrivning

– särskilt manöverprov

– körprov i gatutrafik och på landsväg