Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

 

Nästa kurs Sunne:

Onsdag 10/3 kl 17:00 Några platser kvar

 

Nästa kurs Hagfors:

Under Pandemin Kommer Inga Kurser Att Hållas I Hagfors

 

Anmälan på tel: 070-2623008

 

För att övningsköra privat måste elev och handledare ha genomgått kurs.

Eleven måste ha fyllt 15 år och 9 månader.

 

Kursens längd är 3 timmar + ev. fikarast

 

Kostnad 500: -

 

 

 

Att ordna innan kursen


På nedanstående länkar hittar du det ni behöver...

Länkarna öppnas i ett nytt fönster 

Vi delar upp den tre timmar långa introduktionsutbildningen i moment.

Dessa moment ska gås igenom:


Informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

 

·         Mål och innehåll i kursplanen.


·         Handledarens juridiska ansvar under övningskörningen.


·         Handledarens moraliska ansvar som föredöme.


·         Krav och bedömningskriterier vid förarprov.


·         Hur man kan få ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.


 

Hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet

 

·         Den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos oss

          för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning.


·         Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten.


·         Hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen.


·         Strukturering och planering av övningskörningen.


·         Övningsfordon och utrustning.


 

Informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer

 

·         Val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet.


·         På vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.


·         Den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar.


·         Elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker.


·         Unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till faktorerna hastighet, bilbälte,

          alkohol och andra droger samt trötthet.


·         Att trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande inom dessa områden har betydelse för

          trafiksäkerheten.


·         Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation.