Legitimation


Info ang. GODTAGBAR legitimation för teori och körprov

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling). För att din identitet med säkerhet ska kunna fastställas måste fotot på ID-handlingen vara välliknande.Vi godtar följande ID-handlingar:

•SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort

•svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

•identitetskort utfärdat av Skatteverket

•svenskt körkort

•svenskt EU-pass

•övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*

•pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006


* Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.


Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.