Legitimation

Nya Trafikskolan i Sunne

Vi kan körkortsutbildning


Info ang. GODTAGBAR legitimation för teori och körprov

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling). För att din identitet med säkerhet ska kunna fastställas måste fotot på ID-handlingen vara välliknande.Vi godtar följande ID-handlingar:

•SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort

•svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

•identitetskort utfärdat av Skatteverket

•svenskt körkort

•svenskt EU-pass

•övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006*

•pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006


* Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.


Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.