Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

 

Nästa kurs Sunne:

Onsdag 28 november kl. 16:45-

 

Nästa kurs Hagfors:

Under planering...

 

Anmälan på tel: 0565-10 300

 

För att övningsköra privat måste elev och handledare ha genomgått denna kurs.

Eleven måste ha fyllt 15 år och 9 månader.

Kursens längd är 3 timmar + ev. fikarast

 

Kostnad 360:-

 

 

 

Att ordna innan kursen

 

På nedanstående länkar hittar du det ni behöver...

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

 

 

 

Vi delar upp den tre timmar långa introduktionsutbildningen i moment.

Dessa moment ska gås igenom:

 

Informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

· Mål och innehåll i kursplanen.

 

· Handledarens juridiska ansvar under övningskörningen.

 

· Handledarens moraliska ansvar som föredöme.

 

· Krav och bedömningskriterier vid förarprov.

 

· Hur man kan få ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

 

Hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet

· Den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos oss

för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning.

 

· Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten.

 

· Hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen.

 

· Strukturering och planering av övningskörningen.

 

· Övningsfordon och utrustning.

 

Informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer

· Val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet.

 

· På vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

 

· Den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar.

 

· Elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker.

 

· Unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till faktorerna hastighet, bilbälte,

alkohol och andra droger samt trötthet.

 

· Att trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande inom dessa områden har betydelse för

trafiksäkerheten.

 

· Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation.